HVEM kan tage del i entreprisen?

For at det kan betale sig for TræVærk at opfører vores huse, er det ikke muligt at opdele vores entreprise, selvom man kender en god og billig håndværker, som kunne overtage nogle af opgaverne i forbindelse med husets tilblivelse.

TræVærk har sammensat et team, som nu er vant til at arbejde sammen. De kender processen for opførelsen af husene, indholdet af deres del af entreprisen, tidsplanen mv. Kun på den måde sikrer vi den bedste arbejdsgang, mindsker risikoen for misforståelser og har klarhed og overblik for alle under arbejdet, så vi kan give plads til hinanden, bevare en god tone mv.

Det vil derfor ikke nødvendigvis være en fordel at tage en anden, for os ukendt, håndværker ind, hvorfor vi har valgt, at vi ikke kan foretage sådanne ændringer i vores entreprise.


HVAD siger lokalplanen?

Det er desværre sådan, at det ikke er muligt at opføre et træhus hvor som helst.

Nye boligområder og mange ældre er omfattet af en lokalplan. Det er lokalplanen, der regulerer bebyggelsens udseende (facadematerialer, taghældning, farver, antal etager mv.)

Af samme årsag vil der derfor være områder, hvor der ikke kan bygges træhuse og ligeledes være områder, hvor der kun kan opføres træhuse eller hvor udseendet må variere meget.

Lokalplaner er politisk godkendt i byrådet i den pågældende kommune, hvorfor det er en politisk beslutning, hvor TræVærks huse må bygges.

Lokalplaner er ofte at finde via kommunens hjemmeside eller ved at kontakte en byggesagsbehandler for vejledning.

MEN mist ikke modet - i nogle kommuner er det muligt at søge dispensation for sit byggeri, og måske derved alligevel få sin tilladelse.


HVOR i landet?

Hvis det var realistisk, ville vi bygge alle steder i landet, men det kan vi desværre ikke.

Det vil ikke være fornuftigt for os at skulle bruge en masse tomgang på transport, overnatninger mv. for at komme til vores byggepladser. Det vil gå imod vores ønske om, at vores medarbejdere ikke skal arbejde sent og tilmed give problemer med at få enderne til at nå sammen økonomisk for både os selv og dig som bygherre.

TræVærk er beliggende i Østjylland og har sit virker her samt i og omkring Midtjylland. 

Vi hører selvfølgelig gerne fra dig, hvis du skulle være i tvivl om, hvorvidt vi når ud til netop dit område.