TANKER, HÅB & MÅL

OM OS

TræVærk er et koncept, som ønsker at skabe mulighed for at bygge gode og bæredygtige huse for få midler.

TræVærk har et håb om, at vi i fremtiden kan komme til at have et øget fokus på bæredygtighed af hensyn til miljø, men også på den almene families økonomi, da arbejdsmarkedets tendens i dag ofte medfører et arbejde på mindst 37 timer, stress og dårlig samvittighed overfor både familie og chef, da vi skal have afbetalt de store lån, vi får hentet hjem i banker og realkreditinstitutter.

Med TræVærk håber vi på, at flere vil se fidusen i at bo på færre og billigere, dog meget velindrettede, kvadratmeter, således at flere af familiens midler frigøres og dermed ikke sætter familien hårdere end højst nødvendigt, hvilket formentlig vil medføre mere ro og balance på både den økonomiske, den familiære og jobmæssige front.

Mange huse får ofte titlen "Lavenergi", men dette beregnes ofte fra det tidspunkt nøglen sættes i døren efter opførelsen, og så kan man, efter vores opfattelse, godt regne om igen …

Det er vigtigt, at man husker at lave regnestykket fra start til slut. Fremstillingen af mursten, beton, mineraluld, stål osv., som vi bygger med i Danmark, er uendelig kostbare at fremstille for miljøet, og de reelle tal i olie-forbrug og CO2-fodaftryk, ser næppe dagens lys.

Vi har forsøgt at regne på det, men producenterne vil ikke af med de faktiske tal på CO2-fodaftryk fra deres produktion, og får vi nogle tal ud af eks. et betonværk eller fra andre materialeproducenter, vil de pynte på CO2-regnskabet, så det ser ud som om, at beton er det rene vand at producere.

Det er som at sætte fanden til at læse bibelen, ”den kan tolkes på 1000 måder”, og netop her kommer træ ind i billedet.  

Træ er i sin grundform et fantastisk materiale, som rigtig mange ikke har den fulde forståelse for og/eller kendskab til i Danmark. Men bygger man med et tilstrækkeligt stort udhæng, så træværket holdes tørt/kan tørre op igen, er der eksempler på, at træ kan holde i flere hundrede år. Problemet er blot, at vi simpelthen ikke har tradition for at bygge med træ i Danmark – materialet og vores viden omkring træ er slet og ret gået i glemmebogen.


GÅR REGNESTYKKET OP?

I TræVærk er vi lige nu, sammen med et ingeniørfirma og SBI (Statens Byggeforsknings Institut), i gang med at regne på, hvor stor CO2 forskellen er på et træhus kontra et hus opført i tegl og beton i præcis samme størrelse og form.

 ET EKSEMPEL …

Vi har to huse på hver 100 m2, det ene er af træ, og det andet af sten.

Hvis du bruger din egen dømmekraft - hvilket hus vil du så mene er tungest for miljøet at fremstille?

HUS 1 – STEN/BETON HUS

Mursten, beton og mineraluld produceres ved omkring 1000-1300 grader …

HUS 2 - TRÆHUS

Træ vokser i skoven imens du sidder her og læser …

… det vil altså sige, at inden du får nøglen og flytter ind i dit nye stenhus, så har huset allerede belastet miljøet bemærkelsesværdigt under opførslen, kontra et træhus, hvor der bruges træ i både konstruktion af vægge og tag mv. samt isoleres med træ og generelt tænkes i bæredygtige materialer, så ender vi med et regnestykke, som godt kunne gå hen og lave lidt larm i klassen.


CO2-SNAKKEN

Når vi brænder fossile brændsler af, skyldes det jo ikke, at vi ikke har andre alternativer, vi er blot blevet dovne, fordi olie og kul kan trækkes op af jorden og brændes af, men kan vi blot stå her og se på imens verden lever over evne …?

Tag nu for eksempel stenalderen, den stoppede jo heller ikke, fordi vi løb tør for sten - vel? … nej, vi udviklede os og blev klogere, og det er vi forpligtet til at blive ved med! 

Vi står over for så kæmpe store udfordringer, at vi ikke kan nøjes med at snakke om klimaproblemerne på topmøder verden over, der skal handles NU!  

De magthavende rundt om i Danmark og i verden, er muligvis ikke interesserede i at omstille sig fra fossilt brændsel på nuværende tidspunkt – der kan simpelthen ligge for mange penge gemt i store afgifter på olie - se bare på Hr. Trump som genåbner gamle miner osv.!

Vi har naturligvis brug for disse afgifter/indtægter for at drive et sundt og fornuftigt samfund, men vi må ikke kradse afgifter ind på bekostning af miljøet, så må vi simpelthen finde de penge andre steder.

Hos TræVærk tager vi et ansvar og bidrager til at give en bedre verden videre, til dem der kommer efter os. Vi er her alle så ufattelig kort tid, så kan vi egentlig bare tillade os at bygge, som det passer os, og købe store dyre biler, når vi har lyst?

Jordens ressourcer er ikke uendelige, vi må tænke på vores store byggemasse og vores “forbrugskultur”.

Når alt dette er sagt, så er det igen tid til at vende os mod os selv og sørge for at mærke efter – har vi det godt? - er vi noget for os selv, så vi kan være noget for andre? Har vi tid, penge, mulighed for og frihed til  det vi gerne vil og til at være den bedste udgave af os selv?

Mange har aldrig tænk på, hvad det er der får os mennesker til at reflektere i livet? Det at undre sig har vi mennesker jo egentligt altid gjort, længe før den græske filosofi blev skrevet ned og dokumenteret!

Det er som om at evnen til at reflektere og tænke over livet, er sat en smule ud af spil.

Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele …

- TRÆVÆRK