Step 1

Vores fælles rejse starte selvfølgelig med en henvendelse fra jer, hvor vi får afklaret de aller første tanker og spørgsmål. Herefter er det tid til at finde en dato for et møde.

Før I kontakter os, er det vigtigt, at I har forhold jer til vores liste med Hvem, Hvad, Hvor, som I kan se her


Step 2

På mødet taler vi jeres og vores forventninger igennem til huset, grunden og løseligt omkring materialer. Vi tillader os ofte at udfordre jeres idéer og tanker, hvis vi fornemmer, at der vil være mulighed for at spare enten kvadratmeter, penge o.lign.

Drømme er fantastiske og danner rammen for mange af de ting vi vælger her i livet, men vi skal alle passe på med, at det ikke løber af med os. Drømme kan lyde fantastiske og er det helt sikkert også, men desværre er det ikke altid, at prisen følger med. Derfor ser vi det som vores fornemmeste opgave at holde projektet og samtale så realistisk som muligt, selvom det kan være nedslående et øjeblik at indse, at man må tænke i andre baner.


Step 3

Hvis alle parter fornemmer et “match” er det tid til at underskrive en projekteringsaftale.

I projekteringsaftalen nedskrives vilkårene, som er gældende mellem jer og TræVærk ApS indtil den endelige entreprisekontrakt med bilag er klar til underskrift. Aftalen har til formål at sikre jer, at vi sammen arbejder dedikeret og målrettet om at skabe et projekt for jer samtidig med, at vi ved, at den tid og de ressourcer vi investerer udnyttes bedst muligt for alle parter.

Ved underskrivelse af denne aftale forpligter I jer til at betale et beløb på 20.000 kr., hvis der alligevel ikke skal/kan indgås en entreprisekontrakt.

Før underskrivelse af projekteringsaftalen, er det naturligvis fornuftigt, at I læser vores kontraktmateriale igennem, således I sikre jer, at I kan acceptere vores vilkår.


Xx

Step 4


Xx

Step 5


Xx

Step 6


Xx

Step 7


Xx

Step 8


Xx

Step 9


Xx

Step 10